The book which is literally out of this world. Download and read it for yourself!

The Raelian Movement

Nederlandse e-boeken [ Dutch e-books ]

 facebook  google ReTweet

De Boodschap Gegeven Door Buitenaardsen

Al het leven op aarde is wetenschappelijk gecreëerd door mensen uit de ruimte, die een perfecte beheersing van het DNA hadden ontwikkeld. Sporen van hun werk kunnen in alle oude geschriften worden gevonden. In de oorspronkelijke Bijbel worden ze ELOHIM genoemd, wat letterlijk “zij die uit de hemel komen" betekent. Ze onderhielden contact met ons via PROFETEN, zoals Boeddha, Mozes, Jezus en Mohammed. De profeten hadden de opdracht om de mensheid progressief te onderwijzen met behulp van de boodschappen die ze onderwezen en hen aan hun scheppers te herinneren. Zo had Jezus de opdracht om de mensheid voor te bereiden op het tijdperk waarin we nu leven; het tijdperk van OPENBARING. Dit is niet het einde van de wereld, maar het tijdperk waarin we alles kunnen begrijpen dankzij de wetenschap. In 1973 hebben de Elohim RAEL gecontacteerd en hem de opdracht gegeven om deze revolutionaire boodschap te verspreiden en een AMBASSADE te bouwen, waar ze officieel zullen terugkeren in gezelschap van alle Grote Profeten uit de Oudheid, die op hun planeet in leven worden gehouden dankzij klonen, het geheim van het eeuwige leven.
De waarden die door oude religies worden uitgedragen, zijn voor het hedendaagse leven niet meer toereikend. Mensen hebben echter een fundamentele behoefte aan spiritualiteit. De Raëliaanse beweging voorziet in deze behoefte met behulp van waarden die perfect zijn aangepast aan de 21e eeuw: respect voor het leven, verantwoordelijkheidsbesef, liefde en respect voor jezelf en anderen, geweldloosheid, wereldvrede en het delen van de welvaart. Andere belangrijke ontwikkelingen die de Raëliaanse Beweging ondersteunt zijn contraceptie, seksuele vrijheid, echtscheiding, klonen, genetische modificatie, nanotechnologie en de totale vrijheid van het Internet.

De Raëliaanse filosofie is net als het Boeddhisme een atheïstische religie. Ze heeft meer dan 60.000 leden in 90 landen, die allen het geluk hebben gevonden, dankzij deze op wetenschap gebaseerde spiritualiteit die door deze nieuwe filosofie wordt bewerkstelligd.
Author: Rael
Filesize: 814.9 kB
Downloads: 40186