Książka, która dosłownie jest spoza tego świata. Pobierz ją i przeczytaj by się o tym przekonać!

Ruch Raeliański

Kontakt


Centrala Międzynarodowa:
Raelian Movement
P.O. Box 225
CH-1211 Geneva 8
Switzerland
(Pisz na ten adres jedynie w przypadku gdy nie odnajdujesz swojego kraju na poniższej liście)
press: www.raelpress.org

Odszukaj najbliższy oddział Ruchu Raeliańskiego wybierając swój kontynent oraz kraj z listy poniżej.