Knjiga ki je dobesedno izven tega sveta. Prenesite si jo in jo preberite ter si ustvarite svoje mnenje!

Raeljansko Gibanje

Video

Srečanje 13. Decembra 1973 
Rael se spominja izvanrednega srečanja z bitjem z drugega planeta.

Sporočilo stvariteljev 
Ta video povzame nekatera najbolj pomembna bistva posredovana Raelu s strani bitja z drugega planeta.

Raelov govor 19. Februara 2012 
Rael govori japonskim raeljanom, ter razkrije malo več o naših stvariteljih, Elohim, in o tem kako ohranjati takojšnjo in stalno srečo.

Rael o spoštovanju planeta 
Rael govori o spoštovanju Zemlje: "Prosim zapustite ta planet tako lep, kot je bil ko ste se rodili''