The book which is literally out of this world. Download and read it for yourself!

Raeljansko Društvo

Meditacija i video kontakt sa Raelom svake nedelje u 11h

Ponedjeljak 06 Decembar 2010 - 01:05:39
Nakon upisa na stranici rael.org, kliknite na: http://rael.org/maitreya11am i upoznajte puno novih i zanimljivih tema sa našim poslanikom Raelom.

puno ugodnih kontakta vam želim :)