The book which is literally out of this world. Download and read it for yourself!

Raeliečių Judėjimas

Pranešimas spaudai, apie viešą konferenciją bei kitus renginius Vilniuje 2009 04 02-04 dienomis.

Ketvirtadienis 02 balandžio 2009 - 16:42:14
Lietuvos raeliečiai prašo Prezidento Valdo Adamkaus , Ministro pirmininko Andriaus Kubiliaus bei Seimo pirmininko Arūno Valinsko leisti Lietuvoje statyti ambasadą nežemiškoms būtybėms
Vitalius Prascienius, Lietuvos raeliečių judėjimo vadovas, maloniai kviečia jus į spaudos konferenciją. Šios konferencijos metu Tarptautinio raeliečių judėjimo, kurio centrinė būstinė įsikūrusi Ženevoje, atstovas iš Šveicarijos balandžio 2 d. pakviestiems spaudos atstovams oficialiai pristatys planus ir strategiją dėl ambasados nežemiškoms būtybėms statymo Lietuvoje.
Kovo 20 d. buvo išsiųsti oficialūs prašymai Prezidentui Valdui Adamkui, Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui
bei Seimo Pirmininkui Arūnui Valinskui, taip pat yra numatyti keli susitikimai tarp Šveicarijos delegacijos ir Lietuvos žmonių, išreiškusių norą, kad Tarptautinis raeliečių judėjimas jų šalyje imtųsi statyti pastatą, kuris taps svarbiausiu mokslo ir meno centru pasaulyje.
Raeliečių judėjimą 1973 m. įkūrė jo dvasinis vadovas Raelis po to, kai jis susitiko su žmogiškomis būtybėmis iš kitos planetos – Elohimo. Ateiviai jam papasakojo, kad visa gyvybė Žemėje yra kilusi iš jų, ir kad mūsų primityvūs protėviai juos laikė dievais. Amžiams bėgant, kol žmonės suprato, kad yra įmanoma moksliniu būdu sukurti gyvybę, jie siuntė Pasiuntinius, tapusius didžiaisiais praeities Pranašais. Dabar, kai mes moksliškai galime suprasti gyvybės kilmę, jie nori su mumis susitikti ir paprašė Raelio pastatyti Ambasadą, kurioje juos būtų galima oficialiai priimti.
„Šalis, kurioje bus įkurta Ambasada, pagarsės kaip taikingiausia, ji greitai taps stipriausia ekonominiu ir moksliniu požiūriu, ir joje suklestės menas“ – pareiškė Jean Marie Briaud, raeliečių vadovas iš Šveicarijos. Prezentacijos metu jis pateiks Ambasados išdėstymo detales, o taip pat pagrindinius raelizmo filosofijos aspektus – filosofijos, kuri prieš 6 metus užėmė pagrindines laikraščių antraštes, kai viena iš raeliečių judėjimo vadovių, Dr. Boisselier, pranešė apie pirmojo klonuoto kūdikio sukūrimą.
Spaudos konferencija įvyks balandžio 2 d. 10:00 val., BNS spaudos konferencijų salėje, adresu „Jogailos g. 9/1, LT-01116 Vilnius. Renginio metu dalyviams bus pasiūlytas užkandžių stalas.
Vieša konferencija planuojama šeštadienį, balandžio 4 d., 18:00 val., vieta: salė Nr.305, Naugarduko g. 76, Vilnius, Lenkų Kultūros centras.
Besidomintys gali susisiekti: lithuania©rael.org ,arba telefonu: +370 670 24888