การเคลื่อนไหวแห่งเรเอล

International SexEd Day

ศุกร์ 20 พฤศจิกายน 2015 - 23:00:00


ถึงทุกรัฐบาลทั่วโลก: เราขอให้ยูเนสโกรายงานเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องเพศอีกครั้ง เคารพการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาเรื่องนี้

ในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2009 ยูเนสโก ได้ตีพิมพ์การรายงานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีข้อมูลที่เป็นสากลเกี่ยวกับแนวทางในการศึกษาเรื่องเพศ ซึ่งได้ทำการรวบรวมโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่ทำการศึกษาและวิเคราะห์มากกว่า 80 หัวข้อวิจัยที่ทำการศึกษาก่อนที่จะทำการสรุปออกมา

หัวข้อแนวทางเหล่านี้ ซึ่งเหมาะสำหรับครูและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่กลุ่มเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 5-8ปี, 9-12ปี, 12-15 ปีและ 15-18
ปี และก็ยังประกอบไปด้วยหัวข้อการศึกษาได้แก่ ความสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ความสำคัญของความสุข ความหลากหลายทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธุ์ทางเพศ

อย่างไรก็ตามรายงานนี้ ถึงจะถูกรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญและมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ก็ตาม แต่ก็ยังถูกต่อต้านและถูกแรงกดดันจากองค์กรทางศาสนา ให้ถอดการสอนเกี่ยวกับการสำเร็จความใคร่ออกไปจากตำรา

ผู้ที่มีคุณสมบัติในการตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาการศึกษาควรเป็นผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาทางเพศทุกคน ดัปรัชญาของราเอลเลี่ยน ในความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการไม่รู้สึกผิดหรือละอายใจต่อความสุข และความกังวลเดียวที่ที่ควรจะเป็นการพัฒนาสุขภาพของเด็ก ในช่วงอายุนั้นๆ และในช่วงอายุที่กำลังจะมาถึง โดยจะต้องไม่เอาความเชื่อหรือหลักคำสอนทางศาสนาของพ่อแม่มายัดเยียดหรือมามีอิทธิพลต่อเด็ก

นี่แหละถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องการขอร้องให้รัฐบาลทุกประเทศบังคับใช้หลักเกณฑ์ที่ออกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการยูเนสโก ในการสนับสนุนการศึกษาทางเพศ ตั้งแต่อายุ 5 ขวบ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง ความล่าช้าในการศึกษาเรื่องเพศอาจเป็นอันตราย และไม่มีใครสามารถละเลย ผลกระทบของข้อห้าม และอคติที่มีต่อความสัมพันธ์ทางเพศ ที่มีอยู่ในสังคมอนุรักษ์นิยมอย่างลึกซึ้งของเราได้