Dit boek is letterlijk niet van deze wereld. Download en lees het zelf!

De Raëliaanse Beweging

Ambassade van de Elohim

embassyDe Raeliaanse Beweging is een internationale non-profit organisatie. Zij verenigt degenen die wensen de mensheid te informeren over haar echte oorsprong en mensen te informeren over de zeer speciale boodschappen gegeven door de Elohim, zeer geavanceerde buitenaardse wetenschappers die het leven op Aarde creeerden, inclusief de mens.
Maar het verspreiden van deze kennis is niet het enige doel van de Raeliaanse Beweging. Een andere belangrijke missie van onze organisatie is het gereedmaken van een officiele ambassade voor het verwelkomen van de terugkeer van onze scheppers.
De Elohim hebben hun boodschapper, Rael, respectvol aangegeven dat ze ons willen komen ontmoeten. Daar zij ons enkel wensen te ontmoeten wanneer hun aanwezigheid hier gewenst is, vragen zij ons eerst verlangen te tonen hen te ontmoeten door een geschikte ambassade te bouwen vooraf hun komst.

Die ambassade zou de Derde Tempel worden zoals is voorspeld in de oude geschriften. Volgens de specificaties, zoals bepaald door de Elohim, dient ze gebouwd te worden op een neutrale plek met erkende rechten van exterritorialiteit en een gegarandeerd neutraal luchtruim. Het voorzien van een dergelijke ambassade en het verkrijgen van de noodzakelijke garanties voor de rechten van haar bewoners zal bewijzen dat de mensheid klaar is voor een officiele ontmoeting met haar scheppers.

(Gedetailleerde plannen en specificaties voor de verzochte ambassade zijn beschikbaar www.ElohimEmbassy.org.)

De Raeliaanse Beweging heeft recentelijk een aantal landen gevraagd het ambassadeproject te overwegen en enkele hebben aangegeven geinteresseerd te zijn ruimte toe te kennen voor een dergelijke inspanning. Voorbereidende gesprekken zijn al op komst!
Zoals beschreven in het document dat gepresenteerd is aan de verschillende benaderde regeringen, zal de Ambassade voor onze Vaders uit de Ruimte substantiele financiele voordelen opleveren voor het land dat hen zal ontvangen. De gelukkige natie zal tevens genieten van de speciale bescherming van de Elohim en de komende millennia het spirituele en wetenschappelijk centrum van de planeet worden.