यो किताब साँच्चैनै संसार बाहिरको छ। डाउनलोड गरी आफैंले पढ्नुहोस्!

राएलियन आन्दोलन

एलोहिम राजदूतावास

embassyरायलियन आन्दोलन एक अन्रराष्ट्रिय नन्-प्रफिट संस्था हो। यसले मानवताको साँचो उत्पति र एलोहिम (पृथ्वीमा मानिस लगायत सबै जीवन बानउने अर्को ग्रहको उन्नत वैज्ञानिकहरू) ले दिएका एक्दम विषेश सन्देष बारे मानिसहरूलाई खबर गर्न चाहनेहरूलाई जुटाउँछ।
रायलियन आन्दोलनको लक्ष्य यो ज्ञान फैलाउने मात्र होइन। हाम्रो संस्थाको अर्को लक्ष्य हाम्रा सृष्टिकर्ताहरूको फर्काउलाई स्वागत गर्नको लागि एक औपचारिक राजदूतावास बनाउने हो।
हामीसँग भेट्ने रहर एलोहिमले आफ्ना सन्देशकार रायल द्वारा प्रकट गरेक छन् । हामीले स्वागत गरेमा मात्र उनीहरु आउने भएको हुनाले उनीहरू आउनु अघि हामीले राजदुतावास खडा गरेर उनीहरूलाई स्वागत गर्ने ईक्षा देखाओस भन्ने माग राखेका छन्।

प्राचीन धर्म ग्रन्थहरूमा आर्जेगरे झैं यो राजदूतावास तेस्रो मन्दिर हुनेछ। एलोहीमले भने अनुसार, यस राजदुतावास अन्तरिक्षवासीलाई अधिकार भएको एक निस्पक्षी ठाउँमा बनाइनु पर्ने छ। यसो गर्नाले मानवता आफ्ना सृष्टीकर्ता सँग औपचारिक भेट गर्न तयार छ भनेर साबुत गर्छ।

(अनुरोध गरिएको राजदूतावासको पूर्ण जानकारी www.ElohimEmbassy.org [खडा गरिरहेको]मा पाइन्छ। )

यस राजदूतावास खडा गर्नको लागि रायलियन आन्दोलनले केही राष्ट्रहरुलाई सोधिसकेको छ, र केहीले राजदूतावास खडा गर्नकोलागि जग्गा दिने इक्षा देखाएका छन्। यस आयोजनाको काम हुँदैछ!
विभिन्न सरकारलाई देखाइएको पत्रमा लेखिएझैं यस राजदूतावासले त्यस राष्ट्रलाई ठूलो आर्थिक फाईदा ल्याउनेछ। यस राष्ट्रले एलोहिमको विषेश सुरक्षा पाउनेछ, र आउने हजारौं वर्षको लागि विश्चकै वैज्ञानिक र आध्यात्मिक केन्द्र हुनेछ।