Cuốn sách đó theo nghĩa đen ,là ngoài trái đất này, dành cho chính bạn hãy tải và đọc nó!

Phong trào Rael

Đại sứ quán cho người Elohim

embassyPhong trào Raelian là một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận. Tổ chức này kết hợp những cá nhân có hi vọng muốn thông báo cho loài người về nguồn gốc thực sự và kể cho những người khác về một bản thông điệp rất đặc biệt do người Elohim gửi tới, đây chính là những nhà khoa học ngoài trái đất với trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến siêu việt đã tạo ra sự sống trên Trái đất, trong đó có loài người.
Tuy nhiên, việc nhân rộng luồng thông tin này không phải là mục đích duy nhất của phong trào Raelian. Một sứ mạng cao cả khác của tổ chức này là chuẩn bị một đại sứ quán chính thức để chào đón sự quay trở lại của những người đã sáng tạo ra sự sống trên Trái đất.

Thông qua sứ giả truyền giáo là Rael, người Elohim đã bày tỏ mong muốn của mình là có thể đến thăm và gặp gỡ loài người. Tuy nhiên họ chỉ tới khi mà chúng ta chào đón họ, và họ yêu cầu loài người phải thể hiện thiện chí của mình bằng việc xây cho họ một đại sứ quán để đón tiếp họ.

Đại sứ quán này sẽ trở thành một Thánh đường thứ 3 như các cuốn Kinh Thánh cổ xưa đã dự đoán. Theo như tính toán về mặt kỹ thuật của người Elohim, đại sứ quán này cần được xây dựng trên một khu vực trung lập cho phép sự xuất hiện của người ngoài hành tinh và đảm bảo là ở trên không trung. Loài người cần xây dựng một đại sứ quán như vậy và bảo đảm các quyền hợp pháp cho đại sứ quán nhằm chứng tỏ rằng loài người đã sẵn sàng đón tiếp và muốn gặp gỡ chính thức với người Elohim.

(Các kế hoạch và thông số kỹ thuật chi tiết về đại sứ quán này có trên trang web www.ElohimEmbassy.org )
Phong trào Raelian đã yêu cầu một số quốc gia xem xét làm chủ nhà cho dự án này, và một số nước đã bày tỏ sự quan tâm của mình trong việc dành ra một khoảng không cho chương trình.Các cuộc đàm phán sơ bộ đang được tiến hành.
Một trong những tài liệu phân phát chính thức cho các quốc gia thì Đại sứ quán cho Những người Cha từ Không gian sẽ mang lại nguồn lợi ích tài chính khổng lồ cho quốc gia đăng cai. Quốc gia may mắn này sẽ cung cấp sự bảo vệ đặc biệt cho những người Elohim và trở thành trung tâm khoa học và tinh thần của Trái đất trong những thiên niên kỷ tiếp theo