Boken som bokstavligen inte är från denna världen. Ladda ner och läs den själv!

Den Raeliska Rörelsen

Budskapet

Under århundraden har lärda diskuterat de två huvudsakliga möjligheterna till livets ursprung och meningen med med livet. Vissa strävar efter en högre filosofisk mening, som de inte kan hitta i evolutionsteorin, medan andra avvisar varje referens till en allsmäktig gud som irrationell.
Men tänk om det finns en annan teori som både är rationell och har ett filosofiskt djup?
Det är detta som "Budskapet" innehåller: För tusentals år sedan kom vetenskapsmän och konstnärer från en annan planet till jorden och skapade alla livsformer, inklusive människan, som de skapade "i sin egen avbild". Hänvisningar till dessa varelser och deras arbete finns i många kulturer och deras historiska och religiösa skrifter. På grund av sin avancerade teknik betraktades de som gudar av våra primitiva förfäder. De kallades ofta för "Elohim" eller liknande. Elohim betyder ‘De som kom från himlen’ på forntida hebreiska.
Trots att Elohim är ett ord i plural, så blev ordet felöversatt till ordet ‘Gud’ i singular, och som idag används i de flesta Biblar.
Dessa människor (Elohim), som kom från himlen, utbildade mänskligheten under historiens gång med hjälp av olika budbärare, som även kallades profeter. Varje budbärare gavs ett budskap som var anpassat efter nivån av förståelse och de behov som rådde vid respektive epok. Det huvudsakliga syftet var att lära mänskligheten de grundläggande principerna om icke-våld och respekt. När mänskligheten hade nått en tillräcklig nivå av vetenskaplig förståelse, bestämde Elohim att göra sig mer synliga genom UFO-observationer och att ge oss sitt sista budskap. Rael fick två uppdrag: Att sprida det sista budskapet på jorden och upprätta en ambassad för att välkomna våra skapare tillbaka till jorden.

Teorin om "Intelligent Design" är ateistisk och erbjuder en rationell lösning på den urgamla debatten mellan Gudstroende och evolutionstroende. Den stämmer överens med både dagens vetenskapliga upptäckter, och med äldre kulturers berättelser om till exempel gudar och änglar som kom från himlen.
Men tro inte blint på våra ord. Läs Köp eller ladda ner Budskapet från utomjordingar själv och gör dina egna efterforskningar.
Vi garanterar att du aldrig kommer att se världen på samma sätt igen!