Kelimenin tam anlamıyla dünya dışı olan kitap. Şimdi indirip okuyun !

Raelyen Hareket

Mesaj

Yüzyıllar boyu bilim adamları yaşamın kaynağı ve anlamı konusunda iki ana olasılık üzerinde tartışmaktalar. Bir kısmı evrim kuramında bulamadıkları daha yüksek felsefi bir boyuta sığınmakta, diğer kısmı ise yüce tanrı kavramını gerçek dışı olduğu için tümü ile dışlamaktalar.
Fakat ya hem gerçekçi, hem de felsefi derinliği olan bir başka teori var ise?
"Mesaj" ın önerdiği budur: Binlerce yıl önce bir başka gezegenden bilim adamları Dünyaya geldiler ve kendi imajlarından insanları ve diğer tüm canlı türlerini yarattılar. Birçok kültüre ait eski yazıtlarda bu bilim adamlarından ve eserlerinden sözedilmektedir. Çok gelişmiş teknolojilerinden dolayı ilkel atalarımız tarafından tanrı oldukları düşünülmüş, ve eski İbranice "gökten gelenler" anlamına gelen "Elohim" diye adlandırılmışlardır.
Çoğul bir sözcük olmasına karşın, Elohim zamanla günümüz İncillerinde yanlışlıkla tekil "Allah" olarak çevrilmiştir.
Bununla birlikte gökten gelen bu insanlar (Elohim) insanlığı çağlar boyu, kendileri ile irtibat kurdukları birçok haberciler (aynı zamanda kahin de denir) vasıtasıyla eğitmişlerdir. Her haberci, ana amacı şiddetsizlik ve sevgi olan ve çağının bilinç düzeyine uygun mesajlar vermiştir. İnsanlık belli bir bilimsel düzeye geldiğinde Elohim UFO'lar vasıtasıyla kendilerini görünür hale getirmeye ve nihai mesajlarını vermeye karar vermişlerdir. Rael'e iki görev verilmişti: bu son mesajı yaymak ve yaratıcılarımızı dönüşlerinde ağırlayacağımız bir elçilik binası inşa etmek.

Ateist 'Akıllı Tasarım Teorisi' evrimciler ile Allaha inananlar arasında yaşam boyu süren tartışmaya gerçekçi bir çözüm getirmekte. Sadece günümüz bilimsel bulgularına uygun olmakla kalmıyor, aynı zamanda birçok kültüre ait tarihsel belgelere de uyum gösteriyor.
Fakat bizim sözümüzle yetinmeyin. Uzaylıların verdiği Mesaj kitabını okuyun ve kendiniz araştırın.
Dünyaya bir daha aynı gözle bakmayacağınızı garanti ederiz!