Dit boek is letterlijk niet van deze wereld. Download en lees het zelf!

De Raëliaanse Beweging

De Boodschap

Eeuwenlang hebben geleerden gedebatteerd over de twee belangrijkste mogelijkheden voor het ontstaan en de betekenis van het leven. Sommigen streven naar een hogere filosofische dimensie, die ze niet kunnen vinden in de evolutietheorie, terwijl anderen iedere verwijzing naar een almachtige god als irrationeel beschouwen en verwerpen.
Wat als er een andere theorie beschikbaar is die zowel rationeel is als filosofische diepgang heeft?
Dit is wat de "Boodschap" voorlegt: Duizenden jaren geleden kwamen wetenschappers van een andere planeet naar de Aarde en creëerden alle levensvormen, inclusief de mens, die ze naar hun evenbeeld hebben gecreeerd. Verwijzingen naar deze wetenschappers en hun werk kunnen worden gevonden in de oude teksten van vele culturen. Vanwege hun zeer geavanceerde technologie, werden zij door onze primitieve voorouders voor goden aangezien. Vaak verwees men naar de 'Elohim', wat in het oud Hebreeuws “Zij die uit de hemel zijn gekomen” betekent.
Ondanks het feit dat het woord Elohim meervoud is, werd het in de tijd foutief vertaald naar het enkelvoudige woord 'God', dat voorkomt in de hedendaagse uitgaves van de Bijbel.
Niettemin onderwezzen deze mensen die uit de hemel kwamen (de Elohim) de mensheid door de eeuwen heen met de hulp van verschillende boodschappers (ook wel profeten genoemd) met wie zij contact hadden gemaakt. Iedere boodschapper kreeg een boodschap die paste bij het begripsniveau van die tijd, met als hoofddoel het bijbrengen van de basisprincipes van geweldloosheid en respect. Toen de mensheid eenmaal een voldoende niveau van wetenschappelijk inzicht had verkregen, besloten de Elohim om zich meer zichtbaar te maken met behulp van UFO-waarnemingen en hun laatste boodschap op te stellen. Rael kreeg twee opdrachten: het verspreiden van de laatste boodschap op Aarde en het voorbereiden van een ambassade voor het verwelkomen van onze scheppers.

De atheïstische “Intelligent Design Theorie” biedt een rationele oplossing voor het eeuwenoude debat tussen Godgelovers en evolutionisten. Het is niet alleen compatibel met de huidige wetenschappelijke ontdekkingen, maar ook met de oude historische verhalen van alle culturen.
Maar geloof ons niet op ons woord. Lees De Boodschap Gegeven Door Buitenaardsen zelf en doe je eigen onderzoek.
Wij garanderen dat u nooit meer dezelfde kijk op de wereld heeft!